Δ ι ε υ θ ύ ν σ ε ι ς  Ν. Α.  Λ ε υ κ ά δ α ς  -  Α ρ χ ώ ν  &  Φ ο ρ έ ω ν  Ν ο μ ο ύ  Λ ε υ κ ά δ α ς

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ Ν.Α. ΛΕΥΚΑΔΑΣ - ΑΡΧΩΝ & ΦΟΡΕΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ             
 
A/A ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ν.Α. - ΦΟΡΕΙΣ & ΑΡΧΕΣ ΝΟΜΟΥ ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦ. FAX
  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
1 ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΑΡΧΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Ι. ΜΕΛΛΑ 3 2645021700 2645021704
2 ΓΡΑΦΕΙΟ ΒΟΗΘΟΥ ΝΟΜΑΡΧΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Ι. ΜΕΛΛΑ 3 2645021703  
3 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Ν.Σ Ι. ΜΕΛΛΑ 3 2645021706  
4 Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Ι. ΜΕΛΛΑ 3 2645021706  
5 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΓΟΛΕΜΗ 5-7 2645021705  
6 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΓΟΛΕΜΗ 5-7 2645021709  
7 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΡΑΒΕΛΛΑ 24 2645021720  
8 Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  ΣΤΡΑΤΟΥ ΤΣΕΓΙΟΥ 9 2645021733  
9 Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΡΑΒΕΛΛΑ 11 2645021750  
10 Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΣΜ.ΑΘΑΝ.ΚΑΤΩΠΟΔΗ 2645021613  
11 ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΛΥΚΕΣ 2645021743 2645021745
12 Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΡΑΒΕΛΛΑ 24 2645021781  
13 ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦ. ΚΑΡΑΒΕΛΛΑ 24 2645021718 2645021722
14 Π.Σ.Ε.Α. ΓΟΛΕΜΗ 5-7 2645021752  
15 Κ.Ε.Π. ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ  Π. ΦΙΛΙΠΠΑ ΠΑΝΑΓΟΥ 2645024138 2645024139
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
16 Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ι. ΜΕΛΛΑ 5 2645026543 2645026544
17 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΛΕΩΦ. ΛΕΥΚΑΔΑΣ-ΝΥΔΡΙΟΥ 2645022256  
  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
18 Δ/ΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΡΑΒΕΛΛΑ 11 2645021728 2645021731
19 Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  ΚΑΡΑΒΕΛΛΑ 11 2645021724 2645021726
20 ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΡΑΒΕΛΛΑ 11 2645021727  
21 ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΡΑΒΕΛΛΑ 11 2645021723  
22 Ι.Ε.Κ. ΛΕΥΚΑΔΟΣ   2645021508 2645021510
23 Τ.Ε.Ι. ΛΕΥΚΑΔΟΣ ΕΝΑΝΤΙ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ 2645023241  
  ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
24 Σ.Ε.Π.Ε. ΠΕΦΑΝ/ΝΗΣ & ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛ. 2645022893  
25 Τ.Α.Σ. ΚΑΡΑΒΕΛΛΑ & ΥΠ.ΑΘ.ΚΑΤΩΠ 2645026317 2645026300
26 Ε.Τ.Α.Ν.Α.Λ. Θ. ΣΤΡΑΤΟΥ 1 2645021632 2645021632
27 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ  Γ. ΜΕΣΣΗΝΗ 7 2645024403  
28 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ  Α. ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 8 2645023187  
29 ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΓΟΛΕΜΗ 5-7 2645022319 2645025898
  ΔΗΜΟΙ & ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΝΟΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
30 Τ.Ε.Δ.Κ. ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ 23 2645025260 2645025260
31 ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ  ΑΓΓ.ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ & ΣΒΟΡΩΝ. 2645023000 2645023353
  ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΥΚΑΔΙΩΝ    2645021777  
  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΥΚΑΔΙΩΝ    2645026750  
  ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ   2645026635  
  Κ.Ε.Π. ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ  Ι. ΜΕΛΛΑ 175    
32 ΔΗΜΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ  ΒΑΣΙΛΙΚΗ - Τ.Κ. 310 82   2645031631
  ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ    2645031930  
  Κ.Ε.Π. ΔΗΜΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2645031631  
33 ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ  ΝΥΔΡΙ - Τ.Κ. 311 00   2645093081
  ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ    2645093140  
  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ    2645092228  
34 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΑΣ  ΚΑΡΥΑ - Τ.Κ. 310 82 2645041800 2645041164
  ΔΗΜΑΡΧΟΣ    2645041013  
  Κ.Ε.Π. ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΥΑΣ  ΚΑΡΥΑ     
35 ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ  ΚΑΤΩΜΕΡΙ - Τ.Κ. 310 83 2645051329 2645051450
  ΔΗΜΑΡΧΟΣ    2645051260  
  Κ.Ε.Π. ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ  ΚΑΤΩΜΕΡΙ  2645029526 2645029527
36 ΔΗΜΟΣ ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ  ΛΑΖΑΡΑΤΑ - Τ.Κ. 310 82  2645061210 2645061170
  ΔΗΜΑΡΧΟΣ    2645061503  
  Κ.Ε.Π. ΔΗΜΟΥ ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ    2645029486 2645029486
37 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΑΜΟΥ  ΚΑΛΑΜΟΣ - Τ.Κ. 310 81 2645091281 2645091281
38 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΟΥ  ΚΑΣΤΟΣ - Τ.Κ. 310 81 2645091484 2645091484
  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ
39 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ  8ης ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ    2645021253
  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ    2645021254  
40 Ε.Λ.Τ.Α. ΣΤΡ. Ι. ΜΕΛΛΑ 187   2645024747
  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ    2645024225  
41 Ο.Τ.Ε. ΠΛΑΤΕΙΑ ΖΑΜΠΕΛΙΟΥ   2645021206
  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ    2645021150  
  ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ
42 Ο.Α.Ε.Δ. ΠΕΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ 11 2645022362  
43 Ι.ΚΑ. ΛΕΥΚΑΔΑΣ  ΠΕΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ  2645023049  
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ    2645022325  
44 ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΟΫΠΑΛΗΛΩΝ ΠΕΦΑΝ/ΝΗΣ & ΟΥΛΟΦ ΠΑΛΜ 2645024880  
45 Τ.Ε.Β.Ε. Ι. ΜΕΛΛΑ 52-54 2645022779  
46 ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΩΝ  ΣΤΡ. ΤΣΕΓΙΟΥ 9 2645024350  
47 Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. ΠΕΦΑΝ/ΝΗΣ & ΟΥΛΟΦ ΠΑΛΜ 2645024676  
48 ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 24 2645025371 2645025377
  ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ    2645025029  
  ΣΩΜΑΤΑ ΑΦΑΛΕΙΑΣ
49 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  ΒΑΡΔΑΣ     
  ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ    2645022555  
50 ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ 4η Μ.Σ.Ε.Π.   2645022673  
51 ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ  ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 1   2645021479
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ    2645022349  
52 ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ  ΓΟΛΕΜΗ 5-7    
  ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ    2645022176  
  ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
53 ΕΜΠΟΡ. & ΒΙΟΜΗΧ. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΔΟΣ ΜΑΚΡΗ 5 2645022381 2645022381
54 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ  Λ. ΒΥΡΩΝΑ & ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 2645029041  
55 ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΗΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ   2645022466  
  ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ
56 Ε.Τ.Ι.Ν. Α.Ε. 8ης ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ  2645026604 2645026608
57 Ο.Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.  Ν. ΛΕΥΚΑΔΑΣ (ενοικιαζόμενα καταλύματα) ΟΥΛΟΦ ΠΑΛΜΕ  2645021266 2645021266
58 ΕΝΩΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ  Ν. ΛΕΥΚΑΔΑΣ  ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ 13 2645024539 2645024539
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
59 ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ  ΠΑΡΟΔΟΣ Ι. ΜΕΛΛΑ 2645022152  
60 ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  ΔΑΙΛΠΦΕΡΔ 10 2645025131  
61 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΝΧΟΥ ΠΕΡΣ.& ΟΥΛΟΦ ΠΑΛΜΕ 2645023822 2645022459
62 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ  ΠΕΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ 27 2645022341 2645021166
63 ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ  ΛΕΥΚΑΤΑ & ΚΟΛΕΜΗ 2645022668  
64 ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  ΑΓΓ. ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ 1    
  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ    2645023594  
  ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΑ
65 ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ  ΚΑΡΑΒΕΛΛΑ 24 2645022603  
66 ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΚΑΡΥΑΣ  ΚΑΡΥΑ  2645041091  
67 ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΑΠΟΛΛΟΝΙΩΝ  ΒΑΣΙΛΙΚΗ  2645022603  
  ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΛΕΥΚΑΔΟΣ
68 ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ  ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ & 8ης ΜΕΡΑΡΧ.    
  ΠΡΟΕΔΡΟΣ    2645022339  
69 ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ  ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ & 8ης ΜΕΡΑΡΧ.    
  ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ    2645022323  
70 ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ  ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ & 8ης ΜΕΡΑΡΧ. 2645022314  
71 ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ  ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ & 8ης ΜΕΡΑΡΧ.    
  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ    2645022664  
  ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
72 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 30    
73 ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ      2645021039
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ    2645022674 2645022162
  ΑΣΦΑΛΕΙΑ    2645029375  
74 ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ       
  ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ    2645022696  
75 ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ  ΒΑΣΙΛΙΚΗ     
  ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ    2645031218  
76 ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΑΡΥΑΣ  ΚΑΡΥΑ     
  ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ    2645041208  
  ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
77 ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ  ΑΓΓ. ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ 1 2645022588  
78 ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓ. ΜΗΝΑ     
79 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ  ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ     
80 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 8ης ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ & Σ.ΤΣΕΓΙΟΥ    
81 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ  ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ    
82 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ  ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΛΕΥΚΑΔΟΣ    
  ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
83 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΛΕΥΚΑΔΙΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ  ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 5 2645025471 2645025471
84 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ  Ι. ΜΕΛΑ 175 2645021494 2645029494
85 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΛΕΥΚΑΣ  ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 2 2645022370 2645022370
86 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ  ΣΤ. ΔΕΣΥΛΑ 17- ΚΕΡΚΥΡΑ 2661044035 2661023494
87 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΚΑΡΣΑΝΙΚΑ ΝΕΑ  ΓΙΑΝΝΑΡΗ 5 - Τ.Κ.11854 2106012535 2106012535
88 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΗΧΩ ΤΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ  ΓΕΡΑΝΙΟΥ 41 - ΑΘΗΝΑ 2105242439 2105242439
89 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΞΑΝΘΕΙΤΙΚΑ ΝΕΑ ΑΘΗΝΑ 2105229534 2105229534
90 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙ ΣΦΑΚΙΩΤΕΣ  ΑΘΗΝΑ  2102915318 2102139576
91 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΣΚΙΑΘΟΥ 11 - ΑΘΗΝΑ   2102114014
92 ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΡΑΔΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑ ΕΝΑΝΤΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 2645029480 2645029481
93 ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΛΕΥΚΑΤΑΣ ΤΣΙΧΛΙΜΠΟΥ

 

2645023135 2645023135
94 ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΡΑΔΙΟ ΚΑΡΥΑ ΚΑΡΥΑ  2645041667 2645041164
95 ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ HIT FM ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ 2645021656 2645026718
96 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΛΕΥΚΑΔΟΣ
97 ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ  ΖΑΜΠΕΛΙΟΥ 4-8 2645022438 2645026192
98 ΜΟΥΣΙΚΟΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΟΡΦΕΥΣ ΣΤΕΦΑΝΙΤΣΗ  2645022473 2645023567
99 ΜΟΥΣΚΟΦΙΛ/ΓΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΡΥΑΣ ΚΑΡΥΑ  2645041388  
100 ΝΕΑ ΧΟΡΩΔΙΑ ΛΕΥΚΑΔΟΣ  ΤΗΛΥΚΡΑΤΗ 8 2645023842  
101 ΟΜΙΛΟΣ ΛΑΪΚΩΝ ΧΟΡΩΝ ΠΗΓΑΣΟΣ  Π. ΛΟΥΤΡΑ  2645025776  
102 ΧΟΡΩΔΙΑ ΑΡΙΩΝ  ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ 2645025394  
103 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΝΥΔΡΙΟΥ  ΝΥΔΡΙ     
  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΛΟΓΟΙ ΛΕΥΚΑΔΙΩΝ ΑΝΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
104 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΥΚΑΔΙΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ  ΣΤΑΔΙΟΥ 48 - 10561 210321510  
105 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΕΥΚΑΔΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ Η ΑΓΙΑ ΜΑΥΡΑ ΓΕΡΑΝΙΟΥ 41 - 10431 2105242439 2105242439
106 ΣΥΛΛΟΓ. ΛΕΥΚΑΔΙΩΝ ΠΑΤΡΑΣ Η ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 27- 26225 2610222066  
107 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΕΥΚΑΔΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ ΒΑΣ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 28 - 51623 2310240799 2392075416
108 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΕΥΚΑΔΙΩΝ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ  ΑΘΗΝΑΔΟΡΟΥ 45 - 16341 2109912850  
109 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΓΑΝΗΣΙΩΤΩΝ Ο ΜΕΝΤΗΣ  ΔΟΪΡΑΝΗΣ 153-17673 ΚΑΛΙΘΕΑ 2109593480  
110 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΥΜΩΝΙΩΤΩΝ ΑΘΗΝΑΣ  ΑΓ.ΛΑΥΡΑΣ 97-99/15773    
111 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΓΚΛΟΥΒΙΣΑΝΩΝ ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΒΟΥΛΓΑΡΟΚΤΟΝΟΥ 54-15121 2105237281  
112 ΕΝΩΣΗ ΑΓΙΟΠΕΤΡΙΤΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ  ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ 47-12462 ΧΑΪΔΑΡΙ 2105245310  
113 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΞΑΝΘΕΙΤΩΝ ΑΘΗΝΑΣ  ΜΕΣΣΗΝΗΣ 3-14343 2105229534  
114 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΔΙΩΤΩΝ Η ΕΛΙΑ  ΣΤΟΥΡΝΑΡΗ 51-10432 2105242439  
115 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΤΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ  ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ 29-13231 ΠΕΤΡ 2108328801  
116 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΟΥΡΝΙΚΙΩΤΩΝ ΑΘΗΝΑΣ  ΦΥΛΗΣ 273 - ΑΘΗΝΑ    
117 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΑΝΙΤΩΝ ΑΘΗΝΑΣ  ΕΥΔΟΞΟΥ 64 - 11743    
118 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΩΤΩΝ Ο ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΣΠΗΛΙΟΤΟΠΟΥΛΟΥ 20-12135 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ  
119 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΟΡΤΙΩΤΩΝ  ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 109-10434    
120 ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΛΕΥΚΑΔΙΩΝ ΜΕΣΣΗΝΗΣ 3-14343 Ν.ΧΑΛΚΗΔΟΝ  
  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ - ΜΟΥΣΕΙΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
121 ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΕΧΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΑΡΚΑ  2645021465  
122 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ  ΑΓΓ.ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ & ΣΒΟΡΩΝ. 2645021635  
123 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ  ΠΕΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ 21 2645023678  
ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ ΚΑΒΑΛΟΣ 2645061210  
124 ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ  ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ 11 2645022502  
125 ΧΑΡΑΜΟΓΛΕΙΟΣ ΕΙΔΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΙΑΚΗ ΒΙΒΛ/ΘΗΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΑΡΚΑ  2645021465  
126 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ  Θ. ΣΤΡΑΤΟΥ 1 2645023815  
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ "ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ" ΣΠΑΝΟΧΩΡΙ 2645061611  
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ ΒΑΘΥ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ 2645051709  
  ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
127 ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ  ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ    2645025354
  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ    2645022645  
128 ΜΟΝΗ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ    2645021105 2645021305
129 ΜΑΘΗΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ  2645023753  
130 ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ  ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ  2645023780  
131 ΟΙΚΟΣ ΕΥΓΗΡΕΙΑΣ - ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ  ΠΛΑΤΕΙΑ ΖΑΜΠΕΛΙΟΥ 2645022570  
  ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
132 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ & ΣΒΟΡΩΝΟΥ 2645026720  
133 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΑΘ. ΚΑΤΩΠΟΔΗ  2645026786  
  ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
134 ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ  ΛΕΥΚΑΔΑ  2645022437  
135 ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ  ΠΕΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ 6 2645022510  
  ΝΗΠΑΓΩΓΕΙΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
136 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ  ΑΛΥΚΕΣ  2645022216  
137 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ  ΑΛΥΚΕΣ  2645022244  
138 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ  Α.ΒΑΛΑΩΡΙΤΗ 18 2645024318  
139 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ  ΕΝΑΝΤΙ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ 2645024820  
140 6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ  2645024319  
141 7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ  ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ  2645025981  
142 8ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ  Θ. ΣΤΡΑΤΟΥ  2645024884  
143 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΛΥΚΩΝ  ΑΛΥΚΕΣ  2645025067  
  ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
144 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΥΚΑΔΟΣ  ΒΑΡΔΑΝΙΑ  2645022786  
145 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΥΚΑΔΟΣ    2645022630  
146 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΥΚΑΔΟΣ  Θ. ΣΤΡΑΤΟΥ 3 2645024786  
  ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
147 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ  ΒΑΡΔΑΝΙΑ  2645023380  
148 ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ  ΒΑΡΔΑΝΙΑ  2645022525  
149 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΥΚΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ  ΑΛΥΚΕΣ  2645022782  
  ΛΥΚΕΙΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
150 1ο ΛΥΚΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ  ΑΛΥΚΕΣ  2645022416  
151 2ο ΛΥΚΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ  ΒΑΡΔΑΝΙΑ  2645022478  
152 ΜΟΥΣΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ  ΒΑΡΔΑΝΙΑ 2645021625  
153 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΑΛΥΚΕΣ  2645023320  
  ΔΙΑΦΟΡΑ
154 ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ  ΓΟΛΕΜΗ 5-7 2645022364  
155 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΤΑΞΙ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΣΤΡ. ΤΣΕΓΙΟΥ  2645024600  
156 ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ Α.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑ ΔΑΙΡΠΦΕΛΔ 1 2645022881  
157 ΕΚΔΟΤΗΡΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ    2682028674  
158 ΕΚΔΟΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ    2109666666