Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ

 

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
 ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

 

ΘΕΜΑ:

 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΣΥΜΗΣ ΤΟΥ

 ΝΟΜΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

 

 

ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ : ΑΣΚΗΤΗΣ ΝΙΚΟΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΒΑΤΑΒΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

                                         

 

Χάρτης Της Ελλάδας

Copyright © 2003  - Ασκητής Νίκος - Τ.Ε.Ι.  ΠΕΙΡΑΙΑ