Πίνακες   Σύνθεσης  Ελληνικών
Τροφίμων
 

Συντονισμός :
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Τ.Ε.Ι.  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΠΕΤ ΙΙ, ΜΕΤΡΟ: 2.3
ΔΡΑΣΗ: ΤΟΜΕΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

 


Όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, οι πίνακες τιμών, ο σχεδιασμός και 
παρουσίασης του παρόντος αποτελούν ιδιοκτησία των αντιστοίχων φορέων. 
Απαγορεύεται  η αναπαραγωγή & δημοσίευση σε οποιαδήποτε μορφή
ολόκληρου ή μέρος αυτού  χωρίς την γραπτή έγκριση του
Τμήματος Ιατρικής, Τομέας Κοινωνικής Ιατρικής,
Κλινική Προληπτικής Ιατρικής και Διατροφής,
Πανεπιστήμιου Κρήτης 
& του Εργαστηρίου ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ του τμήματος Η/Υ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ
(υπεύθυνος κ. Βαταβάλης) .
Ο χρήστης αποδέχεται ανεπιφύλακτα
τους παραπάνω όρους

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ...