ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

Ταυτότητα Δήμου
Τοπικά Συμβούλια
Νομικά Πρόσωπα
Υπηρεσίες Δήμου
[ Δημοτικά Διαμερίσματα ]Ταυτότητα Δήμου

Ταχ. Διεύθυνση : Τέρμα Λεωφόρου Ειρήνης
Ταχ. Κώδικας : 38446 Νέα Ιωνία
Δήμαρχος : Παύλος Μαβίδης, Tηλ. : 2421060196, Fax : 2421068448
Αντιδήμαρχος Πολεοδομίας : Αποστολος Καζάκης, Tηλ. : 2421086833, Fax : 2421068448
Αντιδήμαρχος Καθαριότητας - Πρασίνου : Κων/νος Μορφογιάννης, Tηλ. : 2421085875, Fax : 2421068448
Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου : Θεόδωρος Θεοδωρίδης, Tηλ. : 2421086839, Fax : 2421068448


[ Δήμος Νέας Ιωνίας ]


Τοπικά Συμβούλια

Τοπικό Συμβούλιο ΓΛΑΦΥΡΩΝ
Πρόεδρος : Αθανάσιος Βουσβούρας
Τηλ. : 2428074007, Fax : 2428074007


[ Δήμος Νέας Ιωνίας ]


Νομικά Πρόσωπα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (Δ.Ε.Μ.ΚΑ.) Δ.Ν.Ι. - ΝΠΙΔ
Πρόεδρος : Παύλος Μαβίδης
E - mail : info@DEMKA.gr
Τηλ. : 2421092870, 2421091047, Fax : 2421082870
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ (Δ.Ο.Κ.Π.Υ.) Δ.Ν.Ι. - ΝΠΙΔ
Πρόεδρος : Νικόλαος Κοίλιας
Τηλ. : 2421092870, 2421091047, Fax : 2421065964
ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Κ.Ε.Κ.) Δ.Ν.Ι. - ΝΠΙΔ
Πρόεδρος : Κων/νος Χαλέβας
Τηλ. : 2421064688, Fax : 2421064688
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Δ.Ν.Ι. - ΝΠΙΔ
Πρόεδρος : Δημήτριος Ρίζος
Τηλ. : 2421085535, 2421066789, Fax : 2421085535
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Δ.Ν.Ι. - ΝΠΙΔ
Πρόεδρος : Γεώργιος Κουφογεωργός
Τηλ. : 2421081082, 2421066789, Fax : 2421081082
ΚΑΠΗ Δ.Ν.Ι. - ΝΠΔΔ
Πρόεδρος : Παύλος Μαβίδης
Τηλ. : 2421081312, Fax : 2421080640

[ Δήμος Νέας Ιωνίας ]


Υπηρεσίες Δήμου

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ
Προϊστάμενος : Μιχάλης Μούχος
Τηλ. : 2421086835, Fax : 2421068448
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ
Προϊστάμενος : Ανέστης Παπαδόπουλος
Τηλ. : 2421086834, Fax : 2421068448
ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ
Προϊστάμενος : Ανέστης Παπαδόπουλος
Τηλ. : 2421086836, Fax : 2421086837
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΗΡΕΣ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤ/ΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Προϊστάμενος : Ευγενία Παπαδοπούλου
Τηλ. : 2421086832, Fax : 2421068448
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
Προϊστάμενος : Κατερίνα Σγουρή
Τηλ. : 2421086844, Fax : 2421086837
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Προϊστάμενος : Κων/να Ηλιάδου
Τηλ. : 2421086801, Fax : 2421086837
ΤΜΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Προϊστάμενος : Χαρούλα Γκίκα
Τηλ. : 2421086810
ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΙΚΗΣ & ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Προϊστάμενος : Μάχη Παναγιώτου
Τηλ. : 2421086802, Fax : 2421086803
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Προϊστάμενος : Βασίλης Τσιάκας
Τηλ. : 2421086811
ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΙΚΗΣ & ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Προϊστάμενος : Μάχη Παναγιώτου
Τηλ. : 2421086802, Fax : 2421086803
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
Προϊστάμενος : Παναγιώτης Φιλιππίδης
Τηλ. : 2421086814, Fax : 2421086837
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ
Προϊστάμενος : Σταύρος Νιτσάκος
Τηλ. : 2421086812, Fax :2421086837
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜ. ΠΡΟΣΟΔΩΝ & ΕΚΜΕΤ. ΔΗΜ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
Προϊστάμενος : Πόπη Γουργιώτου
Τηλ. : 2421086818, Fax : 2421086837
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Προϊστάμενος : Άννα Καστρούνη
Τηλ. : 2421086821, Fax : 2421060420
ΤΜΗΜΑ Δ/ΚΗΣ & ΛΟΓ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Προϊστάμενος : Στάθης Νικηφόρου
Τηλ. : 2421086830, Fax : 2421060420
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ
Προϊστάμενος : Γιώργος Γιδαρής
Τηλ. : 2421086825, Fax : 2421060420
ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚ. - ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ - ΣΥΝΤ/ΣΗΣ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ
Προϊστάμενος : Διονύσης Φαλαγγάρης
Τηλ. : 2421086827, Fax : 2421060420
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
Προϊστάμενος : Ευαγγελία Μαυρέπη
Τηλ. : 2421086822, Fax : 2421060420
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΠΡΑΣΙΝΟΥ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Προϊστάμενος : Δημήτρης Παπαμαργαρίτης
Τηλ. : 2421082803
ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ
Προϊστάμενος : Θεόδωρος Τσαλούχας
Τηλ. : 2421080865
ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
Προϊστάμενος : Πέτρος Χατζηπαναγιώτου
Τηλ. : 2421082803

[ Δήμος Νέας Ιωνίας ]


Σχεδίαση - κατασκευή του Site : Garifallia Tsimitrea