Δημόσιες Υπηρεσίες και οργανισμοί

Αστυνομικό Τμήμα Καισαριανής

Διοικητής: κ. Νέζης
Διεύθυνση: Σιβρισαρίου 4, Καισαριανή
Τηλέφωνα: 210.74.88.982 - 5 & 210.77.73.480
Fax: 210.74.88.983

Τροχαία Καισαριανής

Διοικητής: κ. Περιστέρης
Διεύθυνση: Χίου 8, Καισαριανή
Τηλέφωνα: 210.72.48.665 & 210.72.92.210

ΟΤΕ (Παγκρατίου)

Διεύθυνση: Εμπεδοκλέους 92
Τηλέφωνο: 210.72.47.599

ΔΕΗ (Παγκρατίου)

Διεύθυνση: Πρατίνου & Αμασείας 9
Τηλέφωνο: 210.75.12.535

ΙΚΑ Καισαριανής

Διεύθυνση: Κοιμήσεως Θεοτόκου
Τηλέφωνο: 210.72.93.666

Διοικητικές Υπηρεσίες ΙΚΑ Καισαριανής

Τηλέφωνο: 210.72.24.366

Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Εφορία)

Διεύθυνση: Αδριανουπόλεως 45
Τηλέφωνο: 210.76.56.135

ΕΛΤΑ Καισαριανής

Διεύθυνση1η: Ούλωφ Πάλμε 22
Τηλέφωνο: 210.72.44.280

Διεύθυνση2η: Αδριανουπόλεως 45
Τηλέφωνο: 210.76.64.616

Τράπεζες

ΤΡΑΠΕΖΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
FAX
ΑΓΡΟΤΙΚΗ Κοιμήσεως Θεοτόκου & Εθνικής Αντίστασης 210-7237534 210-7236382
ΕΡΓΑΣΙΑΣ Εθνικής Αντίστασης 158 210-7241102 210-7241105
ΕΘΝΙΚΗ Εθνικής Αντίστασης (πλατεία Καισαριανής) 210-7246416 210-7238762
NOVA BANK Δαμάρεως & Εθνικής Αντίστασης 210-7568022 210-7568022
ΕΜΠΟΡΙΚΗ Κλαζομενών & Εθνικής Αντίστασης 210-7295041 210-7295042